Sponsoren

Zonder sponsoren kunnen wij ons goede werk niet doen! We waarderen dan ook ieders hulp en ondersteuning van onze stichting enorm. En bovenal zijn de kinderen heel blij met uw bijdrage. Wilt u ons ook helpen of ondersteunen? Neem dan contact op via mail

Ook wanneer u geen hulp nodig heeft van de Sint maar onze activiteiten wel wilt ondersteunen, zijn wij blij met uw bijdrage!

Maak uw bijdrage over op NL46RABO0136266282 t.n.v. Stichting Oh kom maar eens kijken.

Oh, kom maar eens kijken!