Privacyverklaring

De privacyverklaring is bedoeld voor het waarborgen van de gegevens die gebruiker achter laat en het informeren van de vewerking van deze persoonsgegevens. Voor de website van de stichting Oh kom maar eens kijken worden alleen algemene persoonsgegevens gevraagd van iemand die zich aanmeld om een kind een cadeau te geven op pakjesavond. Daarbij wordt het volgende verzameld:

Verzamelde gegevens van het opgegeven kind:
- Voornaam
- Achternaam
- Leeftijd
- Straatnaam en huisnummer
- Postcode
- Woonplaats

Verzamelde gegevens van de persoon die een kind opgeeft:
- E-mail

Waarom vragen we juist deze gegevens?
De gegevens voor het opgegeven kind zijn nodig om de ouder(s)/verzorgers van het kind te kunnen contacteren. Dan weten wij ook om wie het gaat en waar we naartoe moeten om het verlanglijstje van het kind op te kunnen halen. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om het cadeau op de juiste plaats af te leveren.

De gegevens van de persoon die het kind opgeeft zijn nodig om de persoon te kunnen contacteren bij eventueel verkeerd opgegeven gegevens of extra informatie te vragen, mocht dit nodig zijn.  Daarnaast kunnen wij diegene dan een bevestiging geven van dat het kind correct is opgegeven.

De tijdsduur van het opslaan van de gegevens is 1 jaar. Ieder jaar verzamelen wij opnieuw alle gegevens zodat we ten alle tijden overzicht kunnen houden. De gegevens zullen dus worden verwijderd net voor de nieuwe periode waar mensen weer een kind kunnen opgeven.

Kunnen er persoonsgegevens worden verstrekt aan andere ontvangers? 
Persoonsgegevens kunnen door stichting Oh kom maar eens kijken worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door stichting Oh kom maar eens kijken gegeven opdracht aan de ontvangers. In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt stichting Oh kom maar eens kijken er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard. Stichting Oh kom maar eens kijken verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.


De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van stichting Oh kom maar eens kijken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat stichting Oh kom maar eens kijken hem hierbij hindert.

Oh, kom maar eens kijken!